Vilnius, Verkių g. 50
+370 658 67222
uzsakymas@detauta.lt
Ieškos rezultatų vaizdas:
Pristatymo terminas:

Taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes http://www.auto-help.eu/ elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Detauta", reg. adresas: Taikos g. 176-1, LT-05230 Vilnius, įmonės kodas: 125819414, PVM mokėtojo kodas: LT258194113 (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.2. Prekių pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo (toliau – Sutartis) laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis paspaudžia mygtuką „Patvirtinti prekių užsakymą”. Pirkėjui atlikus aukščiau paminėtus veiksmus, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju, galutinai suderina prekių pristatymą ir kainą bei Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčia išankstinę sąskaitą faktūrą.

 

2. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos Sutarties, išskyrus:

- jei Sutartis buvo sudaryta dėl prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų teikimo Pirkėjui nebegali būti grąžinamos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas);

- jei Sutartis buvo sudaryta dėl garso ir (ar) vaizdo įrašų (fonogramų, audiovizualinių įrašų) įvairiose vaizdo ir garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo;

- jei Sutartis buvo sudaryta dėl laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo, dalyvavimo žaidimuose ir loterijose;

- jei Sutartis buvo sudaryta dėl paslaugų teikimo, kai Pirkėjo sutikimu Sutartis buvo pradėta vykdyti nepasibaigus septynių darbo dienų terminui;

- jei Pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas.

2.3. Apie norą atsisakyti Sutarties Pirkėjas turi raštu pranešti Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.

2.4. Elektros prekėms garantija nesuteikiama ir šios prekės atgal nepriimamos (pagal Lietuvos Respublikos daiktų grąžinimo ir keitimo taisykles).

2.5. Pirkėjas turi kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas.

2.6. Pirkėjas įsipareigoja Prekių ir jų pristatymo kainą sumokėti per nustatytą terminą ir priimti užsakytas prekes.

 

3. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, tačiau Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas vyks be sutrikimų bei neatsako už nedidelius netikslumus.

3.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui jo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu per nustatytą terminą.

3.3. Dėl svarbių priežasčių ar techninių nesklandumų Pardavėjui negalint pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės (prekių), Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

3.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui bei jos tinkamai veiklai, Pardavėjas turi teisę neįspėjus Pirkėjo apriboti ir/ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektroninės parduotuvės darbu ir/ar panaikinti Pirkėjo registraciją elektroninėje parduotuvėje.

3.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo elektroninėje parduotuvėje momento ir galioja visoms po Taisyklių paskelbimo sudarytoms Sutartims.

3.6. Pardavėjas turi ir kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytas teises ir pareigas.

 

4. PREKIŲ KAINA IR ATSISKAITYMAS

4.1. Elektroninėje parduotuvėje prekių kainos nurodytos su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).

4.2. Elektroninėje parduotuvėje nurodyta ne galutinė prekės kaina, t. y. į nurodytą kainą nėra įskaičiuotas pristatymo mokestis.

4.3. Pirkėjas užsakymo apmokėjimą turi atlikti tik su Pardavėju telefonu ar el. paštu suderinęs užsakymą ir iš vadybininko gavęs išankstinę sąskaitą faktūrą.

4.4. Už prekes Pirkėjas įsipareigoja sumokėti per 2 (dvi) darbo dienas Pardavėjo pasiūlyta forma. Jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą nesumoka nurodytos kainos, laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti sutartį, todėl Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą.

4.5. Už el. parduotuvėje išsirinktas ir užsakytas prekes Pirkėjas gali Pardavėjui sumokėti bankiniu pavedimu. Banko pavedime būtina nurodyti šią informaciją:

• Įmonė - UAB "Detauta"

• Atsiskaitomoji banko sąskaita - LT85 3500 0100 0119 1894

• Bankas - Paysera LT, UAB

• Banko kodas - 35000

• Paskirtis - Išankstinės sąskaitos Nr. [įrašomas sąskaitos numeris] apmokėjimas.

Po pavedimo atlikimo būtinai mus informuokite el. paštu uzsakymas@detauta.lt. Užsakymas nepradedamas vykdyti, kol negaunama informacija apie atliktą pavedimą.

4.6. Jei Pirkėjas atsikaitė už prekes, tačiau nori nutraukti Sutartį ir atgauti sumokėtus pinigus, Pirkėjas turi telefonu ar el. paštu apie tai pranešti Pardavėjui. Pardavėjo vadybininkas informuos apie tolimesnius veiksmus.

4.7. Pardavėjas Sąskaitą išrašo po prekių pristatymo. Sąskaita Pirkėjui siunčiama el. paštu. Siekiant išvengti neaiškumo, pažymime, kad prekių pardavėjas ar paslaugų teikėjas yra tas Pardavėjo filialas, iš kurio prekės yra išsiunčiamos įvertinus greičiausią pristatymą pirkėjui.

 

5. PREKIŲ PRISTATYMAS

5.1. Prekių atsiėmimas parduotuvėje – nemokamas.

5.2. Prekės Pirkėjo sąskaita gali būti pristatomos pasinaudojant kurjerio paslauga arba Pardavėjo transportu.

5.3. Tiksli prekių kaina, pristatymo kaina, prekių kiekis bei asortimentas, pristatymo terminas yra nurodomi Pardavėjo išrašytoje išankstinėje sąskaitoje faktūroje.

5.3. Prekių pristatymo metu Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) įsipareigoja patikrinti prekių siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

5.4. Nustačius prekių siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo(ų), Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo apie prekių siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti Pardavėjo (pardavėjo atstovo) pateiktame dokumente.

5.5. Nustačius prekių kiekio, kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) prekių siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju Pardavėjas (Pardavėjo atstovas) ar kurjeris kartu su Pirkėju (Pirkėjo atstovu) apie tai įformina prekių nepriėmimo aktą, kuriame raštu pažymi rastus pažeidimus ir neatitikimus.

5.6. Pirkėjui (Pirkėjo atstovui) priėmus prekių siuntą, pasirašius atitinkamame pristatymo dokumente bei pažymėjus apie prekių siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, nurodytos pristatymo dokumente, yra tinkamai atliktos.

5.7. Pirkėjui (Pirkėjo atstovui) priėmus Prekių siuntą ir pasirašius atitinkamame pristatymo dokumente be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Sutarties sąlygas bei papildomos paslaugos, nurodytos atitinkamame dokumente, yra tinkamai atliktos.

5.8. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekės (prekių) nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

PASTABOS:

Užsakymo sumoje nėra įvertinti pristatymo ir administravimo mokesčiai. Pristatymo ir administravimo mokesčiai priklauso nuo užsakymo sumos, užsakymo pakuotės dydžio, pristatymo būdo ir pristatymo šalies. Preliminari papildomų mokesčių suvestinė pateikiama lentelėje apačioje:

Užsakymo suma
(Eur, su PVM)

 Užsakymo suma

(Eur, su PVM)

Pakuotės dydis

Atsiėmimas parduotuvėje 

(Eur, su PVM)

Pristatymo mokestis LTU, LV, EST

(Eur, su PVM)

Pristatymo mokestis už LTU, LV, EST ribų.

(Eur, su PVM)

Administravimo mokestis

(Eur, su PVM)

<=24.2 Eur Mažų gabaritų* 0 6.05 Skaičiuojama individualiai 4.84
24.21 – 181.49 Eur Mažų gabaritų* 0 6.05 Skaičiuojama individualiai 0
>= 181.5 Eur Mažų gabaritų* 0 0 Skaičiuojama individualiai 0
<=24.2 Eur Didelių gabaritų** 0 Skaičiuojama individualiai Skaičiuojama individualiai 4.84
>24.2 Eur Didelių gabaritų** 0 Skaičiuojama individualiai Skaičiuojama individualiai 0

* Mažų gabaritų pakuotė: pakuotė, kurios ilgiausios kraštinės ilgis yra lygus arba trumpesnis nei 1000 mm ir/arba bendras svoris yra lygus arba mažesnis nei 50 kg.

** Didelių gabaritų pakuotė: pakuotė, kurios ilgiausios kraštinės ilgis yra ilgesnis nei 1000 mm ir/arba bendras svoris yra didesnis nei 50 kg.

 

6. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

6.1. Tuo atveju, jei Pirkėjas atsisako Sutarties, kaip tai numato šių Taisyklių 2.2 p., prekė grąžinama Pirkėjo sąskaita.

6.2. Pirkėjo sumokėti pinigai grąžinami per 14 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie Sutarties atsisakymą, su sąlyga, kad prekė yra grąžinta Pardavėjui.

6.2. Prekės grąžinamos originalioje prekės siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais (įskaitant garantinį taloną, jei jis buvo pateiktas su preke). Grąžinant būtina pridėti PVM sąskaitą faktūrą ir (arba) kasos čekį bei užpildytą prekių grąžinimo prašymą. Prekių gražinimo formos teirautis vadybininko.

6.3. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės. Dėl tikslių pakavimo reikalavimų teiraukitės telefonu ar el. paštu.

6.4. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos, sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

6.5. Originalios ir/ar užsakytos pagal spec. užsakymą prekės atgal nepriimamos ir nekeičiamos. Užsakovui atsisakius pirkti užsakytas ir pristatytas prekes pagal spec. užsakymą, sumokėti pinigai negrąžinami.

PASTABOS:

- El. parduotuvėje pirktas prekes priimsime su šypsena, jei grąžinimo terminas neviršija 14 kalendorinių dienų.

- Siekiant užtikrinti sklandų ir nebrangų prekių grąžinimą, skatiname klientus kreiptis bendruoju telefono numeriu ir išsiųsti siuntas per DPD PICK-UP (atsiėmimo taškus visoje Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje).

- Remiantis LR teisės aktais ir norminiai dokumentais, Elektros ir elektronikos tinkamos kokybės elektros/elektronikos prekės nėra grąžinamos ar keičiamos, kaip ir prekės, kurios prarado prekinę išvaizdą, ar buvo panaudotos.

- Vartotojų įsigytų prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2001 m rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258. “Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones”, - 2001 m. birželio 29 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 217. “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

 

7. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

7.1. Pirkėjas sutinka, kad paspaudęs mygtuką "Patvirtinti prekių užsakymą", pateikia savo asmens duomenis, tam, kad Pardavėjas galėtų minėtus duomenis tvarkyti Pirkėjo identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo (fizinio asmens) asmens kodo tiesioginės rinkodaros tikslais Pardavėjas nenaudos.

7.2. Pirkėjas patvirtina, kad paspaudęs mygtuką "Patvirtinti prekių užsakymą", jis yra informuotas apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų, taip pat gali nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys.

7.3. Pirkėjas patvirtina, kad paspausdamas mygtuką "Patvirtinti prekių užsakymą", Pirkėjas žino turintis teisę atsisakyti pateikti savo duomenis, tačiau jam yra suprantama, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini identifikuoti Pirkėją Sutarties sudarymo, vykdymo tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus , kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti Sutarties.

 

8. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

8.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytu adresu.

 

9. ATSAKOMYBĖ

9.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą, prisiima atsakomybę už pasekmes ir padarinius, dėl registracijos formoje pateiktų neteisingų/klaidingų duomenų.

9.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 2 ir 3 d. Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis, turi Lietuvos Respublikos Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. tokią pačią teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose). Pirkėjas privalo ir įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Visi Pirkėjo veiksmai, atlikti naudojant Pirkėjo duomenis, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę dėl atliekamų veiksmų bei naudojamų duomenų pobūdžio.

9.3. Už Sutarties pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.2. Visi nesutarimai, kilę iš/ar susiję su Sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.3. Taisyklių atnaujinimo data: 2021-03-23.